Calitatea mediului, în care trăim și ne desfășurăm activitățile, au o influență complexă asupra noastră, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât și al randamentului activităților. Calitatea mediului se apreciază  după valoarea parametrilor principali ai confortului cât și prin alți factori, cum sunt puritatea aerului, calitatea iluminatului, nivelul de zgomot, etc.
Calitatea aerului interior este caracteristica acestuia de a avea un conținut de poluanți, care nu depășește concentrațiile sau dozele admise, asigurând astfel igiena și sănătatea persoanelor. Nivelul de poluare a spațiilor închise poate fi de 2 pânâ la 5 ori (uneori până la 100 ori) mai ridicat decât al spațiilor deschise. Aerul conține peste 300 de compusi organici volatili, din care peste 20 dăunează sănătății.
Realizarea construcțiilor eficiente energetic presupune, printre alte măsuri, executarea unor anvelope cu etanșeitate ridicată, la care pătrunderile necontrolate ale aerului, fie din interior către exterior, fie din exterior către interior, sunt excluse. În aceste condiții, ventilarea organizată devine o obligativitate primordială. Aerul neventilat din încăperile unor asemenea construcții afectează sistemul respirator, nervos și imunitar, conducând la stări de amețeală, alergii, iritații ale ochilor, nasului, pielii, tulburări de somn și digestive. Ca urmare a nivelului  ridicat de umiditate a aerului există riscul apariției condensului și mucegaiului.
Ventilarea organizată este singura metodă eficientă, inclusiv din punct de vedere energetic,  de asigurare a calității aerului interior. Pentru îndepărtarea căldurii și umidității în exces, a gazelor, prafului, mirosurilor, degajărilor nocive, este necesară introducerea controlată a unui anumit debit de aer, care, după caz, trebuie încălzit, răcit, uscat sau umidificat, scopuri pentru care se utilizează în momentul de față o gamă mare și variată de instalații de ventilare și climatizare.
În perioada postdecembristă noile tehnologii în materie de sisteme de ventilare și climatizare, sisteme cu aport de aer proaspăt și evacuare de aer viciat, etc., au fost implementate în clădirile existente și în proiectele de dezvoltare a construcțiilor noi.
Confortul și buna dispoziție asigurate de aceste sisteme se pot transforma în afecțiuni de sănătate sau incidente/accidente cu urmări deosebit de grave și ireversibile, în situațiile în care mentenanța specificată în instrucțiunile tehnice stabilite de către producători nu este respectată. Astfel, de exemplu, în cazul aparatelor de aer condiționat tip split, duct, casetă, etc., trebuie curățate, spălate filtrele, tăvița de colectare a condensului, trebuie verificată etanșeitatea traseului frigorific și trebuie verificat de asemenea sistemul de prindere în consolă. Aceste operațiuni sunt necesare pentru eliminarea posibilității scurgerii freonului în aerul liber inspirat, pentru prevenirea  aparației unor bacterii extrem de periculoase pentru sănătate, pentru evitarea desprinderii compresorului din consola de susținere, datorită vibrațiilor din timpul funcționării. Tubulatura dintre motor, compresor, etc. și terminalele interioare trebuie verificată și curățată, spălată cel puțin o dată pe sezon, pentru înlăturarea microparticulelor sau a altor materii vii sau în fază de descompunere, generatoare de boli cu urmări foarte grave. Motoarele și compresoarele se verifică cu respectarea instrucțiunilor tehnice ale producătorului, în care sunt precizate inclusiv ciclurile de schimbare a chiturilor și a consumabilelor.
Se impune verificarea periodică și a canalelor de ventilare naturală existente în băile și bucătăriile blocurilor de locuințe, practica curentă demonstrând că un număr însemnat de astfel de canale sunt obturate parțial sau total. Un pericol și mai mare reprezintă racordarea la aceste canale a diferitelor surse de căldură cu combustibil solid sau gazos.
O atenție deosebită trebuie acordată și mentenanței hotelor de bucătărie, tubulaturilor și ventilatoarelor de la restaurante și cantine, prin care se asigură nu numai condițiile corespunzătoare igienico-sanitare și de lucru ale personalului, ci și prevenirea izbucnirii unor incendii cauzate de aprinderea grăsimilor depuse pe interiorul componentelor instalațiilor de evacuare de acest tip.
Mentenanța instalațiilor de ventilare se efectuează numai de către personal calificat, cu pregătire profesională și cu dotări corespunzătoare pentru tipul și complexitatea instalațiilor în cauză. O importanță majoră trebuie acordată utilizării substanțelor chimice de curățare adecvate, adoptate în funcție de natura depunerilor și de tipul de material folosit la executarea instalației. După finalizarea lucrărilor de mentenanță trebuie completate  documentele specifice, prin care se documentează operațiile efectuate și starea tehnică, respectiv de funcționare a instalației de ventilare.
În cadrul asociației noastre activează și societăți, care prestează servicii de acest tip la cel mai înalt nivel calitativ.

Back to top