Importanţa coşului de fum

Coşul de fum este o componentă importantă a unei instalaţii de încălzire, având rolul de a evacua în siguranţă, deasupra nivelului acoperişului, fumul şi gazele arse nocive, rezultate în urma arderii diferitelor tipuri de combustibili. Printr-un tiraj optim se asigură şi alimentarea corespunzătoare cu aer de ardere a unor surse de căldură cum sunt cazanele atmosferice cu gaz, cazanele cu lemne, şemineele şi sobele de diferite tipuri.

Solicitări în coşul de fum

Coşurile de fum sunt supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, constând în variaţii mari de temperatură, şoc termic cauzat de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldat cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000ºC. Condensatulul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura coşului este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ.

Vântul și cutremurul sunt acțiuni mecanice dinamice, care au ca rezultat solicitarea intensă a structurii coșurilor de fum.

Riscuri

Un coş de fum executat din materiale necorespunzătoare şi necurăţat periodic prezintă un risc major pentru proprietari. Conform statisticilor I.G.S.U., circa 15% din numărul total al incendiilor înregistrate la nivel național sunt generate de coșurile de fum defecte sau necurățate, aceste cauză situându-se pe primul loc în ceea ce privește incendiile la locuințe, cu un procent de circa 35%. Neetanşeitatea coşurilor este cauza unui număr însemnat de intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Cerinţe

Un coş de fum profesional trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, după cum urmează:

Cerinţe privind amplasarea, înălţimea

  • amplasarea cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcţiei
  • înălţimea corespunzătoare peste nivelul acoperişului
  • asigurarea unei înălţimi active de tiraj de minim 4.00 m

Cerinţe privind proprietăţile materialelor, componentelor utilizate

  • rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice
  • etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere
  • rezistenţă la condensatul acid

Cerinţă privind funcţionalitatea (tirajul)

  • dimensionarea secţiunii interioare a coşului numai de către specialişti, în funcţie de caracteristicile tehnice ale sursei de căldură

Cerinţe privind mentenanţa

  • montarea la baza coşului a unei uşiţe de curăţare termorezistentă şi etanşă
  • efectuarea periodică a operaţiunilor de verificare şi curăţare numai de către personal calificat, autorizat

Atestarea calităţii

În conformitate cu legislaţia de specialitate în vigoare, pentru construirea  coşurilor de fum sau reabilitarea acestora  se pot utiliza numai produse  adecvate domeniului, certificate, care dispun de declaraţie de performanță  şi marcaj CE.

Construirea coșurilor de fum

Coșurile de fum profesionale se construiesc, respectiv se montează cu respectarea instrucțiunilor producătorului,  cu utilizarea obligatorie a sistemului complet de coș de fum, definit si certificat ca atare. 

Eliminarea unor elemente componente din configurația sistemului complet sau construirea unui coș de fum improvizat din elemente componente de origine diversă nu prezintă garanția siguranței și durabilității în exploatare si poate sa conducă la riscuri majore. De asemenea, in astfel de situații declaratia de performanță emisă  și garanția oferită de producător pentru sistemul de coș de fum  complet își pierde valabilitatea. 

Avantaje, beneficii

Prin realizarea unui coş de fum profesional, curăţat corespunzător, proprietarii vor avea parte, pe termen lung, de siguranţă în exploatare şi se vor bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură, care va funcţiona la un randament energetic ridicat.


Sisteme de coșuri de fum profesionale agreate, recomandate de ASFOCH:

 

• LEIER - Sisteme de cos de fum ceramice triplustrat    

• KAMINHORN - Sisteme de cos de fum ceramice triplustrat  

                               - Sisteme de cos de fum din inox izolate

• PROINVEST - Sisteme de cos de fum din inox izolate Rofortis Pro   

• ALMEVA - Sisteme de cosuri de fum ceramice triplustrat 

• TONA - Sisteme de cosuri de fum ceramice triplustrat 

• CONVESA - Sisteme de cosuri de fum din inox izolate 

Image

 

Back to top