Asociația profesională a coșarilor, producătorilor, importatorilor, constructorilor de coșuri de fum, a sobelor și șemineelor precum și a societăților specializate în mentenanța intalațiilor de ventilare a fost inființată în anul 2007 de către un grup de specialiști din domeniile enumerate, cu ajutorul și având la bază experiența asociației similare a coșarilor din Italia.

ASFOCH are scopul de a crea cadrul organizatoric pentru membrii asociației în vederea realizării conceptelor, măsurilor și acțiunilor, care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și creșterea contribuției specialiștilor asociației la îmbunătățirea activităților privind proiectarea, execuția, exploatarea, întreținerea și repararea coșurilor de fum, a instalațiilor de ventilare, a sobelor și șemineelor în România.

Asociația, cu sediul social în Reghin și o acoperire națională, are peste 100 de membri înscriși.

Principalele obiective  ale ASFOCH sunt:

·         contribuții la recunoașterea, de către societate și autoritățile statului, a rolului și importanței activităților de coșerit în asigurarea funcționării în siguranță, în condiții de eficiență energetică și de protecție a mediului înconjurător a instalațiilor de încălzire, bazate pe arderea combustibililor;

·         îmbunătățirea condițiilor tehnice, economice, sociale și de pregătire profesională a membrilor;

·         reprezentarea și apărarea intereselor profesionale ale membrilor asociatiei în fața autorităților statului;

·         contribuții la dezvoltatea tehnicilor de proiectare, execuție, exploatare, întreținere și reparare a coșurilor de fum, instalațiilor de ventilare, sobelor și șemineelor prin utilizarea unor solutii tehnice și metode avansate;

·         promovarea cunoștințelor de specialitate avansate;

·         înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare și autorizarea internă a membrilor și nemembrilor, care desfășoară activități de coșerit;

·         participarea la elaborarea și îmbunătățirea legislației de specialitate din domeniile precizate;

·         asigurarea expertizei, consultanței tehnice, la cerere, în cazul unor evenimente sau disfuncționalități ale instalațiilor susmenționate;

·       autorizarea la nivel național, din punct de vedere profesional, a personalului, care urmează să desfășoare activități de coserit, de întreținere a instalațiilor de ventilare, de instalare/montaj si punere în funcțiune a sobelor și șemineelor;

·         colaborări sub formă de parteneriate cu alte asociații cu profil similar sau sau înrudit, din țară sau străinătate, favorizarea schimbului de informații dintre ASFOCH și alte asociatii profesionale din domenii conexe.

De la înființare și până în prezent au fost desfășurate o serie de activități, în conformitate cu scopul și obiectivele asociației, după cum urmează:

·         afilierea la Federația Europeană a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE;

.      afilierea la Asociația Europeana a Sobarilor - VEUKO;

·         afilierea la Comitetul Tehnic Nr. 393 - Coșuri de fum al Asociației de Standardizare din România – ASRO;

·         realizarea de parteneriate cu asociațiile de profil din Italia, Ungaria, Belgia și Republica Moldova;

·         participări la mese rotunde, conferințe naționale și internaționale, sesiuni științifice, dintre care amintim Conferința Națională „Performanța energetică a clădirilor și instalațiilor aferente” – București, mai 2011 – partener instituțional; Ședința Interdepartamentală cu tema „Asigurarea securității la exploatarea coșurilor de fum și a canalelor de ventilare la utilajele, ce consumă combustibil de gaze, solid si lichid” – Chișinău, iulie 2011; Masa rotundă organizată împreună cu participarea autorităților statului în activități conexe „Coșurile de fum – Siguranță în exploatare, condiție prealabilă pentru eficiență energetică” – București, septembrie 2010;

·       organizarea a numeroase cursuri de bază pentru curățarea coșurilor de fum, conform programei de pregătire a Federației Europene a Maeștrilor Coșari - ESCHFOE, totalizând un număr aproximativ de 1100 absolvenți români și 46 de absolvenți din Republica Moldova;

·         autorizarea internă a peste 60 de societăți în domeniul curățării coșurilor de fum, în baza regulamentului propriu de autorizare aprobat;

·         organizarea școlarizărilor pentru verificarea coșurilor de fum conform programei de pregătire a Federației Europene a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE;

·         participări la cursuri de specializare în domeniul verificării și curățării coșurilor de fum, a  la școala de coșari din Bavaria, Germania;

·         instruirea de către lectorii ASFOCH a unor coșari din Italia și Belgia, în baza protocoalelor existente;

·         organizarea școlarizărilor pentru montajul sistemelor de coșuri de fum profesionale;

·         organizarea școlarizărilor pentru reabilitarea coșurilor de fum deteriorate;

·         organizarea școlarizărilor pentru construirea sobelor și șemineelor, în parteneriat cu producătorii de cahle și sobe de teracotă din România;

·         organizarea școlarizărilor pentru mentenanța instalațiilor de ventilare naturală și mecanică;

·         organizarea anuală a „Zilei Coșarului” și a „Zilei Sobarului” în România, cu invitați din străinătate;

·         reprezentarea României de delegația ASFOCH la toate edițiile manifestării „Întâlnirea Mondială a Coșarilor”, desfășurate în Italia;

·         participarea prin donații la dotarea Muzeului Mondial al Coșarilor din Italia;

·         apariții periodice în mass-media, în scopul prevenirii incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon, prin promovarea importanței mentenanței corespunzătoare a instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere;

·         participări la îmbunătățirea prevederilor capitolelor din normativele de specialitate referitoare la instalațiilor de utilizare a  gazelor naturale, instalațiile de încălzire centrală sau normativul de securitate la incendiu a costrucțiilor, care tratează problematica evacuării gazelor ardere;

·         participări cu prezentări având titlul “Reducerea riscului de incendii având drept cauză coșul de fum”, la invitația  inspectoratelor județene pentru situații de urgență, la convocările semestriale de pregătire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

·         onorarea cererilor venite din partea persoanelor fizice și juridice privind exprimarea  unor puncte de vedere referitoare la riscul de incendii și incendii cauzate de coșurile de fum și generatoarele de căldură deservite.

Parteneriatul I.G.S.U. cu E.ON România a salvat zeci de vieți în ultimii ani, prin inițiativele de informare împotriva incendiilor. ASFOCH  s-a alăturat campaniei "România Sigură" și ca o recunoaștere a importanței activităților ei în asigurarea siguranței cetățenilor în propria locuință, asociația noastră a fost invitată să susțină,  în cadrul conferinței de presă organizată în data de 16.11.2017 cu prilejul reînnoirii parteneriatului "Împreună pentru Siguranță" între I.G.S.U. și E.ON România, prezentarea cu titlul "Reducerea riscului de incendii și intoxicații cu monoxid de carbon, având drept cauză coșul de fum".

Statutul asociației (link)

Consiliul Director (link)

Condiții de aderare (Cererea de adeziune) (link)

Codul de conduită ASFOCH (link)

 

Back to top