În anul 1954, pentru prima dată după cel de al II-lea Război Mondial, s-au întâlnit la Stockholm, la invitația  Asociației Coșarilor din Suedia, reprezentanții coșarilor din țara gazdă, din Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda și Germania, pentru a dezbate problemele profesiei și pentru a realiza o cooperare permanentă între asociațiile naționale. Rezultatul acestei reuniuni a fost înființarea Federației Europene a Maeștrilor Coșari (ESCHFOE).
După fondarea de către cele șase țări europene a federației maeștrilor coșari, s-a alăturat acestei organizații în anul următor, repectiv în 1955, și asociația, care reprezenta interesele breslei hornarilor din Austria. La momentul înființării din forul de conducere al federației au făcut parte domnii Lang (Suedia),  Trappmann (Germania) și Flynderse (Danemarca). Activitatea efectivă a ESCHFOE a fost  afectată la început în mod semnificativ de diferențele de opinii majore, care au existat între țări în legătură cu modul de organizare și desfășurare a serviciilor de coșerit. Cu toate acestea, a existat o voință puternică de a sprijini prin promovare intensă profesioniștii din domeniu din diferitele țări membre.
Scopul este, ca îm măsura în care este posibil, să se realizeze abordări profesionale unice, pentru creșterea nivelului de apreciere a meseriei și a coșarilor din Europa, pentru înțelegerea necesității acestor servicii și pentru asigurarea unei remunerații corespunzătoare.
De-a lungul anilor, ESCHFOE a devenit un instrument din ce în ce mai valoros în menținerea contactelor interstatale și între filialele acestora. Astfel, federația contribuie la îmbunătățirea continuă a înțelegerii reciproce. Întâlnirile regulate între membrii federației sunt întotdeauna binevenite, oferind posibilitatea de a face schimburi de experiențe privind aspectele juridice profesionale, cunoștințele tehnice, evoluția situației profesiei. Problemele legate de formarea de tineri coșari și de educație, instruire au fost în centrul tuturor discuțiilor. Cu toate acestea, în ciuda dezbaterilor detaliate,  din cauza organizării diferite a domeniului de activitate din țările participante mai multe probleme nu au fost rezolvate.
În cele din urmă, în timpul întâlnirii de la Paris din iunie 1966 a reprezentanților țărilor membre a fost adoptat primul statut al federației. Din acel moment statutul a fost îmbunătățit, dezvoltat în continuu, scopurile principale ale federației fiind definite, după cum urmează:
•    suport pentru formarea maeștrilor coșari în baza planului european de formare profesională;
•    sprijin acordat organizațiilor membre în îndeplinirea misiunii lor, în special în ceea ce privește educația și formarea profesională
•    promovarea cercetării științifice specifice domeniului
•    construirea relațiilor cu puterea executivă și legislativă a țărilor membre, cu partenerii de pe piața forței de muncă;
•    reprezentarea membrilor în instituțiile și organismele Uniunii Europene
•    elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri adoptate pentru asigurarea și dezvoltarea profesiei, punerea în aplicare a directivei privind introducerea pieței unice a serviciilor
•    informarea membrilor cu privire la consecințele introducerii pieței unice a serviciilor pentru breasla coșarilor.
Federația europeană, înregistrată în Belgia și cu sediul central la Bruxelles, numără în prezent 21 de membri titulari cu drepturi depline, federația coșarilor din Statele Unite având statutul de membru invitat. Secretariatul general funcționează de mulți ani în Germania, în sediul federației germane al breslei coșarilor.
Congresul ESCHFOE din anul 2018 va avea loc în România, conform hotărârii adoptată de forul de conducere al federației, și va fi organizat de către Asociația Coșarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee ASFOCH.

www.eschfoe.com

Back to top