loading...
 ArisiAsroProhornar 

În anul 1954, pentru prima dată după cel de al II-lea Război Mondial, s-au întâlnit la Stockholm, la invitația Asociației Coșarilor din Suedia, reprezentanții coșarilor din țara gazdă, din Danemarca, Finlanda, Norvegia, Olanda și Germania, pentru a dezbate problemele profesiei și pentru a realiza o cooperare permanentă între asociațiile naționale. Rezultatul acestei reuniuni a fost înființarea Federației Europene a Maeștrilor Coșari (ESCHFOE).
După fondarea de către cele șase țări europene a federației maeștrilor coșari, s-a alăturat acestei organizații în anul următor, repectiv în 1955, și asociația, care reprezenta interesele breslei hornarilor din Austria.

Back to top