loading...
 ArisiAsroProhornar 

Asociația profesională a coșarilor, producătorilor, importatorilor, constructorilor de coșuri de fum, a sobelor și șemineelor precum și a societăților specializate în mentenanța intalațiilor de ventilare a fost inființată în anul 2007 de către un grup de specialiști din domeniile enumerate, cu ajutorul și având la bază experiența asociației similare a coșarilor din Italia.Evacuarea gazelor de ardere

Confortul termic din locuințele noastre și prepararea apei calde necesită energie termică, obținută cu precădere prin arderea diferitelor tipuri de combustibili. Pe parcursul producerii energiei termice, pentru procesul de combustie este necesară o cantitate importantă de oxigen, iar în urma acestui proces rezultă inclusiv gaze de ardere nocive pentru organismul uman, poluante pentru mediul înconjurător.

Mentenanța coșurilor de fum

Coșurile de fum, ca parte a unei instalații de încălzire bazată pe arderea combustibililor, sunt supuse la solicitări intense de natură fizică, chimică și mecanică, care pot conduce la deteriorarea în timp a stării tehnice și de funcționare a acestora. De asemenea, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a surselor de căldură (reglaje incorecte, combustibili de calitate inferioară celei prescrise, cu umiditate ridicată...

Mentenanța instalațiilor de ventilare

Calitatea mediului, în care trăim și ne desfășurăm activitățile, au o influență complexă asupra noastră, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât și al randamentului activităților.Calitatea mediului se apreciază după valoarea parametrilor principali ai confortului cât și prin alți factori, cum sunt puritatea aerului, calitatea iluminatului, nivelul de zgomot, etc.

Back to top