loading...
 ArisiAsroProhornar 

Importanţa coşului de fum
Coşul de fum este o componentă importantă a unei instalaţii de încălzire, având rolul de a evacua în siguranţă, deasupra nivelului acoperişului, fumul şi gazele arse nocive, rezultate în urma arderii diferitelor tipuri de combustibili. Printr-un tiraj optim se asigură şi alimentarea corespunzătoare cu aer de ardere a unor surse de căldură cum sunt cazanele atmosferice cu gaz, cazanele cu lemne, şemineele şi sobele de teracotă.

Solicitări în coşul de fum
Coşurile de fum sunt supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, constând în variaţii mari de temperatură,  şoc termic cauzat de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron, soldată cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000ºC. Condensul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura  coşului este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ.

Riscuri
Coşurile de fum executate din materiale necorespunzătoare şi necurăţate periodic prezintă un risc major pentru proprietari. În anul 2009, conform statisticilor I.G.S.U., peste 2200 (!) de incendii, în medie  6 incendii/zi (!) au fost generate de coşurile de fum. Neetanşeitatea coşurilor este cauza unui număr însemnat de intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Cerinţe
Un coş de fum profesional trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe, după cum urmează:
Cerinţe privind amplasarea, înălţimea
•    amplasarea cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcţiei
•    înălţime corespunzătoare peste nivelul acoperişului
•    asigurarea unei înălţimi active de minim 4.00 m
Cerinţe privind proprietăţile materialelor, componentelor utilizate 
•    rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice
•    etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere
•    rezistenţă la condensul acid
Cerinţă privind funcţionalitatea (tirajul)
•    prevederea coşului de fum cu termoizolaţie corespunzătoare
•    dimensionarea secţiunii interioare a coşului numai de către specialişti, în funcţie de caracteristicile tehnice ale sursei de căldură
Cerinţe privind mentenanţa
•    montarea la baza coşului a unei uşiţe de curăţire termorezistentă şi etanşă
•    efectuarea periodică a operaţiunilor de inspecţie şi curăţire numai de către personal calificat, autorizat

Atestarea calităţii
În conformitate cu legislaţia de specialitate în vigoare, pentru construcţia coşurilor de fum se pot utiliza numai materiale sau componente adecvate domeniului, care dispun de declaraţie de conformitate şi marcaj CE.

Avantaje, beneficii
Prin realizarea unui coş de fum profesional, curăţat corespunzător, proprietarii vor avea parte, pe termen lung, de siguranţă  în exploatare şi se vor bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură, care va funcţiona la un randament energetic ridicat.

Back to top