loading...
 ArisiAsroProhornar 

Federaţia Europeană a Constructorilor de Coşuri de Fum - ECA  a realizat un studiu la nivelul ţărilor membre ale UE din Europa Centrală şi de Est privind nivelul de reglementare a acestui sector, politicile de sprijin de care acesta beneficiază, precum şi modul de susţinere a categoriilor profesionale din acest domeniu.   

Studiul, realizat în România prin intermediul Mmd Public Affairs Consultants, a analizat în mod concret nivelul actual de dezvoltare al sectorului în ţara noastră, riscurile asociate în prezent coşurilor de fum, cadrul de reglementare al construcţiei, instalării şi monitorizării coşurilor de fum precum şi gradul de recunoaştere al categoriilor profesionale asociate acestui domeniu. 

Studiul va constitui principalul element pe care ECA îl va lua în considerare pentru intensificarea eforturilor de promovare şi reglementare ale soluţiilor practice şi sigure de evacuare a gazelor de ardere la nivelul UE şi implicit al României.   

În acest sens şi având în vedere importanţa şi rolul organizaţiei noastre, presedintele ASFOCH, dl. Mircea Balsoianu a avut o întâlnire în data de 7 martie 2008, intalnire in care s-a discutat asupra unora dintre aspectele menţionate mai sus, cu referire directă la posibilităţile de consolidare a acestui domeniu de activitate si în ţara noastră.

Back to top